Projekti lühikirjeldus

Projekti üldeesmärk oli ajakohastada täiskasvanuõpet e-õppemeetodi laialdasema rakendamisega Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis (projekti taotleja) ning projekti koostööpartner-koolides - Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis võimaldades sellega üldhariduse paindlikumat omandamist, ennetada väljalangevust ja hõlbustada põhi- või keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist üldharidusõppesse.

Projekti eesmärkide saavutamiseks loodi 12 õppeaines (geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, ajalugu, kirjandus, eesti keel, eesti keel kui teine keel, vene keel ja kirjandus, inglise keel, arvutiõpetus) e-kursust 10.-12. klassile, kokku 28 kursust. Kursuste väljatöötajaiks olid valitud oma ala ja IKT valdkonnas kompetentseimad partnerkoolide õpetajad, kes läbisid veebipõhise õppekeskkonna Moodle baaskoolituse ja hiljem e-kursuste koostamise koolituse. Kaasatavate õpetajate valikuprotsessi viis läbi koostööpartner Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus ja antud protsess sai projekti raames läbiviidud uuringu esimese etapina. Uuringu käigus anketeeriti, intervjueeriti ja küsitleti projekti kaasatud õpetajaid selgitamaks välja nende valmidus e-õppe arendamiseks. Uuringu teises etapis peale õpetajate koolitusi anketeeriti ja küsitleti õpetajaid koolitustulemuste väljaselgitamiseks teistkordselt.

Lisaks õpetajatele läbisid Moodle’i baaskoolituse koolide projektimeeskondade liikmed ja õpilased, kes hakkasid kasutama loodud e-kursusi oma õppetöös.

Partnerkoolides juurutati kohe projekti alguses koostööpartner EENeti abiga veebipõhine õppekeskkond Moodle, mis võimaldas koolitatavatel õpetajatel praktiseerida veebipõhist e-õppe keskkonda juba koolitusperioodil.  

Projekti oluline etapp oli valminud e-kursuste rakendamine õppeprotsessis.

2012.aasta maikuus toimus õppereis Otavan Opistosse, mis Soome e-õppe keskus, mis pakub üldharidust ja huviharidust. Õppereisi käigus sai õppida nende kogemusest e-õppe arendamisel. Õppereisi käigus saadi ka kokkulepe, et nad on nõus aitama nii materjalide kui ka info osas.

Valminud e-kursusi rakendati õppeprotsessis õppeaasta (2012/13) esimesel poolaastal.
Kursuste rakendamistulemuste kohta viidi läbi uuringu kolmas etapp - koguti andmeid nii õpetajatelt kui e-kursuste õppuritelt ja analüüsiti neid, et selgitada välja e-õppemeetodite kasutamise mõju õppeprotsessile, õpilaste õppeedukusele ja/või nende koolist väljalangemisele.

Projekti koostööpartner MTÜ OLEtark valmistas projekti jaoks veebikeskkonna, veebilehe, millel kajastatakse projektitegevusi ja teavitatakse võimalikke huvilisi

Projekti lõppüritusena toimus Pärnus kahepäevane lõpukonverents kõigile huvipooltele.

Projektitegevustesse kaasati vastavaid kogemusi ja pädevust omavad koostööpartnerid - Tallinna Haridusamet, Rapla Vallavalitsus, EENet, E-õppe Arenduskeskus, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga Linkedinis Saada Google järjehoidjatesse 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews