Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis on õppetöö orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada.

Sellest lähtuvalt on kooli eesmärgid:

  • Anda 17-aastastele ja vanematele võimalus haridustee jätkamiseks ja põhihariduse omandamiseks
  • Luua põhikooli lõpetanud noortele võimalus gümnaasiumihariduse omandamiseks ning eakohaliseks intellektuaalseks arenguks
  • Õppijatel on võrdne võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele

 

Koolil on korralikult renoveeritud õppekabinetid, arvutiklass, serveriruum, õpetajate tuba, kantselei, arhiiviruum, raamatukogu, lugemissaal, aula ja kohvik.

 Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis toimub õppetöö mittestatsionaarses õppevormis

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud

Mittestatsionaarses õppes tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 24 õppetundi nädalas

Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi individuaalse õppekavaga.

Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust.

Gümnaasiumis  kui ka  põhikoolis on loodud võimalus lõpetada kool eksternina  riikliku õppekava järgi.

Mittestatsionaares õppes õppival töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korras.

Õppijatele luuakse tingimused oma õpingute kavandamiseks vastavalt tema võimalustele. Neil aidatakse kujundada endale isikupärane õpistiil ja ajagraafik.

Õppetöö toimub vahetustega viiel päeval nädalas kell 08.15–21.30.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga Linkedinis Saada Google järjehoidjatesse 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews