Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Missioon: tingimuste loomine elukestvaks õppeks, valmisolekute kujundamine elus toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium on üldhariduslik tasemekoolitusasutus neile, kes soovivad oma poolelijäänud haridusteed jätkata kas põhikoolis või gümnaasiumis. Töötamine, vanus ega vahepeal eemaloldud aastad ei ole takistuseks kooli astujaile. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada.

Koolis on 220 õpilast (10.09.2010. seisuga), 9 klassikomplekti ja 19 õpetajat. Õpilaste keskmine vanus on 22,6 aastat. Õppetingimused on kaasaegsed. On olemas arvutiklass koos Interneti püsiühendusega, einestamisvõimalused kohvikus, konverentsisaal ürituste läbiviimiseks, võimalus kasutada keskraamatukogu lugemissaali ja raamatukogu.

Koolil on sõprussidemed mitmete välisriigi samalaadsete täiskasvanute koolidega Taanimaal, Soomes ja Saksamaal. See võimaldab õpetajate, õpilaste vahetust, keeleõpet, kultuurihuvi, silmaringi laiendamist.  

Kooli lõpetajad saavad peale lõpu- ja riigieksamite edukat sooritamist põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistused, mis võimaldavad haridustee jätkamist kõrgkoolis, kutseõppeasutuses või arvestatavamat läbilöömist tööturul.

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga Linkedinis Saada Google järjehoidjatesse 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews